dam-slider

VCA

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist AannemersVCA voor bedrijven is in principe een VGM managemensysteem en kan er uiteindelijk voor zorgen dat er veiliger gewerkt kan worden en het aantal ongelukken verminderd.  

VCA is voortgekomen uit en in eerste instantie ontwikkeld door de (petro)chemische industrie en is gebaseerd op ‘best practices’ van de (petro)chemie maar kan ook door aannemers en bedrijven gehanteerd worden buiten de (petro)chemische industrieOm VCA te behalen moet er voldaan worden aan aal eisen die het certificatieniveau (VCA*, VCA** of VCA Petrochemie) vereist.  

Praktijk
Om je als bedrijf te kunnen certificeren moeten alle medewerkers de opleiding
Basisveiligheid VCA behalen, alle leidinggevenden (en VGM functionarissen) moeten beschikken over de opleiding VCA-VOL. Om vervolgens aan de eisen van VCA te voldoen dient de VGM functionaris te beschikken over voldoende kennis (Middelbare Veiligheidkunde). Indien de VGM functionaris dit niet heeft dient hij of zij minimaal te beschikken over VCA-VOL en 1x per certificeringsperiode de hulp in te schakelen van een externe deskundigheid.  

Wil je je als medewerker of bedrijf VCA certificeren? Laat het ons weten. Wij bieden namelijk advies & begeleiding bij het invoeren van VCA, ondersteuning bij het certificatieproces en overige zaken op het gebied van veiligheid en milieu. 

■ VCA* 
Gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, zonder inschakeling van onderaannemers. 
 

■ VCA** 
Gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer 
en ook op de VGM-structuur (onder andere VGM-beleid, VGM-organisatie en verbetermanagement).  

VCA Petrochemie 
Gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, op de VGM-structuur (onder andere VGM-beleid, VGM-organisatie en verbetermanagement)
en ook op specifieke aanvullende eisen voor de petrochemie.