dam-slider

Risico- inventarisatie & evaluatie

Op bijna èlke werkplek zijn veiligheids- en/of gezondheidsrisico’s aanwezig. De meeste mensen brengen een groot deel van hun tijd op hun werk door en worden daarmee blootgesteld aan verschillende risico’s. Het zijn de mensen die een onderdeel vormen van een organisatie en die ervoor zorgen dat de organisatie gesmeerd loopt. Medewerkers zijn als het ware de smeerolie van het bedrijf en uitval van deze medewerkers is een vervelende zaak. Het is daarom voor iedereen van belang dat je eventuele risico’s herkent en erkent.

Het bieden van een gezonde en veilige werkplek is een belangrijk kenmerk van goed werkgeverschap. Dat begint bij het voorkomen van risico’s die de veiligheid en gezondheid van medewerkers in gevaar brengt. Als werkgever ben je volgens de Arbowet verplicht* om in kaart te brengen welke gezondheids- en veiligheidsrisico er in een organisatie zijn. Ook moeten werkgevers in een plan van aanpak aangeven wanneer én welke maatregelen er nodig zijn om deze risico’s op te heffen of zo veel mogelijk te beperken. Met een RI&E investeer je in een veilige, gezonde werkplek en draag je bij je medewerkerstevredenheid, productiviteit en daarmee je bedrijfscontinuïteit! Hieronder vertellen wij je graag meer over de verschillende soorten RI&E’s die wij voor organisaties uit kunnen voeren.

RI&E Arbeidsmiddelen (machines)

Deze ‘verdiepende’ RI&E is bedoeld om de aanwezige risico’s vast te stellen die samenhangen met het veilig en gezond werken met de arbeidsmiddelen die aan de....

RI&E Explosieveiligheid (ATEX)

Deze ATEX richtlijn beschrijft voor werkgevers de minimum veiligheidseisen om een gezonde en veilige werkomgeving te creëren voor werknemers die....

RI&E Gevaarlijke stoffen

Bij circa één op de drie bedrijven wordt met gevaarlijke stoffen gewerkt. Bij het werken met gevaarlijke stoffen is de registratie van alle stoffen waaraan werknemers....

Begeleiding CE Markering

Binnen de EU heeft iedere leverancier een verplichting om invulling te geven aan de bepalingen van de Europese productrichtlijnen. De Machinerichtlijn zorgt ervoor dat....

Zorgplicht

Welk instrument je ook kiest, met een RI&E van DION Arbo & Milieu ben je verzekerd van een gedegen risico inventarisatie van de situatie binnen je organisatie! Wij adviseren je graag over welke maatregelen je preventief kunt nemen om een veilige en gezonde werkomgeving te waarborgen. Met onze risico inventarisaties en de uitvoering van maatregelen geef je dan ook een goede invulling aan de (wettelijke) zorgplicht!
'