dam-slider

Projectbegeleiding (MVK/HVK)

In veel projecten, zowel kleine als ook grote, heeft de opdrachtgever gedefinieerd dat veiligheidskundig toezicht noodzakelijk is. Vooral daar waar meerdere partijen samenwerken eist de wetgever dat coördinatie van en toezicht op de werkzaamheden plaats vindt. Veiligheid staat immers voorop.

Als je zelf geen veiligheidsfunctionarissen beschikbaar hebt, dan moet je veelal een beroep doen op een onafhankelijke en deskundige partij. DION Arbo & Milieu beschikt over zowel Middelbaar- als Hogere Veiligheidskundigen die je, al naar gelang de behoefte en benodigde specialisatie, kunt inzetten op jouw project, kortlopend of langlopend.

Onderwerpen die zoal in aanmerking komen voor Veiligheidskundige ondersteuning:

  • V&G-coördinatie zowel in de ontwerp- als de uitvoeringsfase (afstemming verschillende uitvoerenden)
  • Beoordelen van onderliggende deel V&G plannen en toezicht houden op de naleving daarvan
  • Uitvoeren en/of beoordelen van risico-inventarisatie & evaluaties (RI&E, TRA en LMRA)
  • Opstellen en/of beoordelen van BHV-plannen en calamiteitenplannen
  • Ondersteuning bij voorlichting en onderricht (toolboxen)
  • Houden en/of coördineren van Werkplekinspecties
  • Vraagbaak voor werknemers
  • Toezichthoudende functies
  • Onafhankelijk advies en bemiddeling bij conflicten over V&G-onderwerpen

Op zoek naar een middelbare- of hogere veiligheidskundige en/of eerst meer informatie ontvangen? Laat het ons weten!

Bel ons op 0523 208 199 stuur een mail naar info@dionarbomilieu.nl