dam-slider

Managementsystemen

Een managementsysteem helpt een organisatie om beleid te formuleren om systematisch risico’s te kunnen beheersen en prestaties te verbeteren.  Maar hoe ga je dit als organisatie opzetten en inrichten? Ons uitgangspunt is dat je zo dicht mogelijk bij je organisatie blijft zoals deze nu is ingeregeld. Iedere organisatie wordt immers al op een bepaalde wijze gemanaged. In hetgeen dat je reeds hebt opgebouwd zit namelijk veel waardevolle informatie. Deze informatie vormt de basis voor een managementsysteem. Mits juist toegepast leidt een managementsysteem tot continue verbetering en beheersbare processen. Ze geven houvast en maken gemaakte afspraken inzichtelijk. Kortom, een managementsysteem opzetten dat op deze manier is ingericht biedt toegevoegde waarde voor jouw organisatie. DION Arbo & Milieu helpt jou en je organisatie bij de ontwikkeling van een managementsysteem en het implementeren en beheren daarvan. 

ISO 9001 | Kwaliteit

ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen (KMS) en is verreweg de bekendste norm ter wereld. De norm legt de basis voor een krachtig kwaliteitsmanagement-systeem. De ISO 9001 certificering wordt gebruikt ter beoordeling of jouw organisatie in staat is te voldoen aan de internationale eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement.

ISO 14001 | Milieu

ISO 14001 is de internationale standaard voor milieumanagement (EMS). Hierin staat beschreven hoe je procesmatig milieu risico’s kunt beheersen en indien mogelijk voorkomen. Dit managementsysteem voor milieu helpt jou om je business op een duurzame en gecontroleerde wijze verder uit te bouwen en om daarbij de invloed op het milieu te verminderen.

VCA* VCA** | Veiligheid

VCA bedrijfscertificering is een managementsysteem waarmee de veiligheid op de werkvloer wordt bevorderd. Middels een VCA certificering toon je aan dat je als organisatie volgens de algemeen geldende veiligheidsprocedures werkt en dat je werknemers over de benodigde kennis en vaardigheden beschikken.