dam-slider

Machineveiligheid

Risicobeoordelingsmethodiek
De maakindustrie is in rap tempo bezig om processen verder te automatiseren. Dat is nodig om concurrerend te blijven. Robots zien we daarbij steeds vaker de eenvoudige routineklussen doen. Maar wat nu als ook de flexibiliteit de concurrentiekracht bepaalt? De traditionele robot staat immers binnen hekwerken en doet slechts dat wat eens geprogrammeerd is. Daar zit nu de vernieuwing… Zogenaamde Cobots werken als een collega naast je en zijn veel eenvoudiger aan te passen. Onze team zoomt in op de kansen van de robotisering, veiligheden en onveiligheden. De wetgeving loopt vanzelfsprekend achter de technologische ontwikkeling aan. Deze technologische ontwikkeling verandert het speelveld van de machineveiligheid. Hoe kun je met deze nieuwe ontwikkelingen en de bijbehorende nieuwe gevaren omgaan? DION Arbo & Milieu heeft een uniek risicobeoordelingsmethodiek voor Robots en Cobots ontwikkeld om de nieuwe risico’s op een heldere, systematische en overzichtelijke manier te kunnen weergeven.

Begeleiding CE Markering
Binnen de EU heeft iedere leverancier een verplichting om invulling te geven aan de bepalingen van de Europese productrichtlijnen. De Machinerichtlijn (en overige relevante productrichtlijnen) zorgen ervoor dat de aansprakelijkheid geregeld is en dat juridische conflicten of strafrechtelijke delicten worden voorkomen.
Met het voldoen aan de Machinerichtlijn en overige relevante productierichtlijnen is de aansprakelijkheid geregeld en voorkom je als organisatie een juridisch delict.

CE markering: wanneer?
Ben je een leverancier, gebruiker of fabrikant van een machine of installatie? En wil je voldoen aan de Machinerichtlijn en/of overige productrichtlijnen? De specialisten van DION Arbo & Milieu begeleiden je organisatie naar een CE markering voor het gehele machinepark. We bieden tevens ondersteuning bij aanverwante productrichtlijnen zoals; ATEX-richtlijn,  Richtlijn drukapparatuur (PED), etc. Indien een nieuw arbeidsmiddel ter beschikking wordt gesteld voor gebruiks- en handelsdoeleinden, dan dient deze te worden geleverd onder CE-markering. Hier is de “Machinerichtlijn 2006/42/EG” van kracht.

Modificatie van een bestaande machine
Indien een machine die vóór 1 januari 1995 is geleverd (dus zonder CE-markering), wordt gewijzigd, dan dient de gewijzigde machine ook te voldoen aan de Machinerichtlijn. Indien die modificatie wordt uitgevoerd door het bedrijf zelf dient het bedrijf te worden gezien als machinebouwer en derhalve CE-markering moet aanbrengen.
Indien men zelf een wijziging aanbrengt aan een machine met CE-markering, vervalt het CE-keur en de aansprakelijkheid van de leverancier. Men is dan zelf verantwoordelijk voor het opnieuw uitvoeren van een risicoanalyse, het opstellen van een technisch constructiedossier en het aanbrengen van een nieuwe CE-markering.

Wat doen wij voor jouw organisatie? 
DION Arbo & Milieu kent de wet- en regelgeving. Wij ondersteunen jou en je organisatie bij het voldoen aan de Machinerichtlijn. Wij stellen vde EG-verklaring van overeenstemming op. Hierbij voeren wij de volgende stappen uit:

  • Inventarisatie machinepark – wat is er? wat voldoet al? wat ontbreekt? Welke regelgeving is van toepassing?
  • Prijs inschatting
  • Opstellen Technisch dossier

De tekeningen, pneumatische schema’s, deelverklaringen, e-schema’s en deelhandleidingen dienen door het bedrijf zelf te worden aangeleverd.

Inhoud Technisch Dossier

■ Tekeningen van de machine/ ■ Exploded view + onderdelenlijst ■ Risico analyse (onze methode is door de inspectie uitgeroepen tot best practice) ■ Foto’s ■ Checklist Machinerichtlijn ■ Normenlijst ■ EG- verklaring van overeenstemming ■ Gebruikershandleiding ■ Pneumatische schema’s ■ Deelverklaringen ■ E-schema’s ■ Deelhandleidingen

Bel ons op 0523-208199 óf stuur een mail naar info@dionarbomilieu.nl