dam-slider

ISO 9001

Een kwaliteitsmanagementsysteem is niets meer of minder dan het vastleggen van activiteiten en afspraken die betrekking hebben op het leveren en verbeteren van kwaliteit in een systeem. Het hebben van een kwaliteitsmanagementsysteem betekent niet alleen dat je de afspraken vastlegt in procesbeschrijvingen, procedures, werkinstructies, etc. Maar ook dat je volgens afspraken werkt, evalueert, meet en bijstuurt wanneer het niet goed gaat (PDCA cyclus: plan-do-check- act).  

Er is geen standaard kwaliteitsmanagementsysteem omdat elke organisatie andere doelstellingen nastreeft, een ander product of dienst levert en ander werkwijzen hanteert. ISO 9001 norm is een hulpmiddel dat gebruikt kan worden bij het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem. Aan de hand van deze norm wordt vastgesteld of je kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de gestelde eisen.  

ISO 9001 zegt dus niet hoe je een kwaliteitsmanagementsysteem moet opstellen, maar wat er in moet staan. Aan de praktijk wordt per organisatie invulling gegeven. 

DION Arbo en Milieu kan jou en je organisatie helpen bij het proces van het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem dat voldoet aan de eisen uit de ISO9001 norm tot aan het begeleiden van het certificeringsproces.