dam-slider

ISO 14001

Een milieumanagementsysteem is bedoeld om een organisatie in staat te stellen een milieubeleid te formuleren en te realiseren. Net als bij de ISO 9001 norm staat in deze ISO 14001 norm niet hoe je dit managementsysteem moet opstellen, maar wel wat er in moet staan.  

De structuur en kerneisen van alle ISO normen zijn gelijk. Bij de ISO 14001 norm staan daarbij aanvullende eisen zoals het identificeren van milieuaspecten en het opstellen van een milieubeleid. Omdat de structuur en de kerneisen bij alle ISO normen gelijk zijn is het goed mogelijk om diverse managementsystemen en certificeringstrajecten te combineren.  

Naast het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem, kan ons team jou en je organisatie ook adviseren en ondersteunen bij het opzetten van het milieumanagementsysteem dat voldoet aan de eisen van ISO 14001. Interesse of meer informatie? Bel of mail ons!