dam-slider

Explosieveiligheid

(ATEX-richtlijn)

Waar met brandbare stoffen gewerkt wordt, bestaat explosiegevaar. Bedrijven zijn verplicht om maatregelen nemen zodat werknemers op een veilige manier hun werk kunnen doen. Hiervoor is de ATEX-richtlijn opgesteld. De ATEX-richtlijn is een uitvloeisel van twee Europese richtlijnen:

  • De ATEX richtlijn 114 (2014/34/EU en voorheen ATEX 95) bepaalt aan welke normen apparatuur en producten moeten voldoen die worden gebruikt in omgevingen met explosiegevaar. Deze richtlijn valt onder de Warenwet en is vooral van toepassing op fabrikanten.
  • De ATEX richtlijn 153 (1999/92/EG en voorheen ATEX 137) beschrijft de veiligheidseisen die werkgevers of eigenaren van ATEX-installaties moeten treffen zodat medewerkers veilig en gezond kunnen werken in omgevingen met explosiegevaar. Deze richtlijn valt onder de Arbowet en schept verplichtingen voor de werkgever.

Voor wie geldt de ATEX-richtlijn?
Alle bedrijven waar met brandbare stoffen wordt omgegaan, dus ook bedrijven waar lak-, verf of poedercoating wordt opgeslagen of verwerkt.

Welke maatregelen zijn er nodig?
Als er lakken, verven of poedercoatings verwerkt worden ben je verplicht een explosieveiligheidsdocument op te laten stellen, waarin onder andere een inventarisatie van de arbeidsplaatsen, een zone-indeling, een risicoanalyse en een plan van aanpak met betrekking tot ‘potentieel explosiegevaarlijke atmosferen’ is opgenomen. Voer het plan van aanpak uit en instrueer de medewerkers die in de gezoneerde gebieden werken.

Hulp nodig? Bel of mail ons! Onze specialisten staan voor je klaar.