dam-slider

Desinfectie

Je hebt het vást al op je werk zien staan.. Het desinfectiepompje bij de entree, naast het koffieapparaat of op het aanrecht bij de spoelbak. We wrijven ons de nodige bacteriën en het huidvet er mee af… Is dit wel verstandig? En wat zijn de risico’s die hiermee gepaard gaan? Arwin Schepers, adviseur gevaarlijke stoffen bij DION Arbo & Milieu heeft hier een duidelijke mening over: “Het doel heiligt niet altijd de middelen”. In deze blog legt hij uit waarom.

Handen wassen of desinfecteren?
Het zal je verbazen, maar desinfectie is in veel gevallen niet nodig! Het coronavirus is een zogenaamd “omkapseld virus”. Met water en zeep wordt het virus kapotgemaakt en spoel je het gelijk van je handen. Bij desinfectiemiddel spoel je niets weg en blijft het virus dus op je handen. Ook kunnen ziekteverwekkers ongevoelig worden als desinfectiemiddelen te vaak gebruikt worden, het werkt dan niet meer.

Zonder schone handen heeft handdesinfectie dus geen zin. Maak je handen daarom vooral schoon met water en zeep. Zo kun je het beste ziektewekkers verwijderen (ook van vieze, plakkerige handen). Gebruik desinfecterende handgel alléén wanneer er voor een langere tijd geen plek is om je handen met water en zeep te wassen.

Ethanol en de Arbowet
Om werknemers te beschermen tegen blootstelling aan gevaarlijke stoffen is er de Arbowet. Hieronder valt een lijst van ‘kankerverwekkende stoffen en processen’ die door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is opgesteld (de SZW-lijst).

Wist je dat handdesinfectiemiddelen meestal voor meer dan 70% uit alcohol, hoofdzakelijk ethanol, bestaan? Ethanol staat op deze SZW-lijst als kankerverwekkend en giftig voor de voortplanting (reproductie toxisch). Kankerverwekkende stoffen dienen in beginsel te worden vervangen door minder schadelijke alternatieven. Voor ethanol als desinfectiemiddel geldt overigens een uitzonderingspositie, aangezien veel virussen en bacteriën hiervoor gevoelig zijn – en er verder (nog) geen alternatief voor handen is.

Dit neemt echter niet weg dat je wel beschermd zou moeten worden tegen opname van ethanol via inademing of de huid. Conform de arbeidshygiënische strategie kun je hier eigenlijk heel eenvoudig invulling aan geven; gebruik alleen desinfectiemiddelen als dit écht nodig is. Water en zeep zijn als combinatie in veel gevallen goede preventiemiddelen!

Goedkeuring CTGB
Indien het gebruik van handdesinfectiemiddelen toch noodzakelijk is, is het van belang dat deze zijn goedgekeurd door het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB)*. Met deze goedkeuring is aangetoond dat het middel veilig gebruikt kan worden en ook ziekteverwekkers dood. Maar hoe kun je zien dat je een toegelaten middel hebt? Door te kijken of er een toelatingsnummer/N-nummer op je etiket staat. Deze bestaat uit 5 cijfers met een N er achter (of een NL-nummer dat begint met NL, dan 7 cijfers, streepje en nog 4 cijfers). Wil je vanaf je scherm checken of je een goedgekeurd desinfectiemiddel gebruikt? Bekijk dan of het product in de database staat van de regulier toegelaten middelen.* Professionele gebruikers in de zorg mogen gebruik maken van vrijgestelde middelen.

Tot slot
Ieder bedrijf heeft een eigen hygiëneprotocol waaraan medewerkers en bezoekers zich dienen te houden. Hierbij dient een afweging te worden gemaakt over de noodzaak, frequentie en de bijbehorende blootstellingsrisico’s die desinfectiemiddelen (of andere gevaarlijke stoffen) met zich mee brengen. Wil je hier meer over weten? Neem dan gerust contact op met Arwin Schepers, adviseur gevaarlijke stoffen bij DION Arbo & Milieu.

arwin.schepers@dion.nl
0523-208190