dam-slider

Bedrijfsnoodorganisatie

Het opzetten van een gedegen en volledige ‘Bedrijfsnoodorganisatie’ is geen eenvoudige zaak. Het vergt een gerichte aanpak. Wij streven er naar dat veiligheid iets wordt van de héle organisatie en bieden hier onder andere de volgende onderdelen voor aan: 

■ Bedrijfsnoodplan

In geval van een calamiteit moet een bedrijf, voordat de brandweer, ambulancedienst of politie ter plaatse is, zelf zoveel mogelijk doen om het incident of de calamiteit te beperken, dit wordt gedaan door de bedrijfshulpverlener(s) (BHV). De taken en verantwoordelijkheden van de BHV’er zijn: 

 • eerste hulp verlenen;
 • een beginnende brand blussen;
 • of gebouwen ontruimen.


Afspraken hierover zijn vastgelegd in een bedrijfsnoodplan.
 In een bedrijfsnoodplan wordt namelijk beschreven welke acties moeten leiden tot het snel en effectief beperken en bestrijden van noodsituaties.  

Ons team kan jouw organisatie heel gericht helpen bij het opstellen van het totale bedrijfsnoodplan en/of het adviseren op specifieke onderdelen, bijvoorbeeld bij het: 

 • Identificeren van potentiële noodsituaties; 
 • Opstellen van noodprocedures; 
 • Vastleggen van ontruimingsplattegronden/ vluchtplannen (inclusief tekenwerk); 
 • Voorlichten van medewerkers; 
 • Opleiden van medewerkers tot BHV’er 
 • Toetsen van het bedrijfsnoodplan door het oefenen van noodprocedures; 
 • Begeleiding bij ontruimingsoefeningen; 
 • Opzetten bedrijfshulpverlening. 

■ Ontruimingsplattegrond

Ontruimingsplattegronden zijn een essentieel hulpmiddel in geval van calamiteiten. Onze specialisten kunnen deze plattegronden opstellen door het toepassen van de daarvoor geldende normen, wet- en regelgeving.

■ Ontruimingsoefening

Het oefenen van ontruimingen is een wettelijke verplichting. Het is aan te raden om ieder jaar minimaal één ontruimingsoefening te houden. Niet alleen vanwege de wet, maar ook omdat in veel organisaties regelmatig mensen vertrekken en er weer nieuwe mensen bij komen. Door ontruimingen te blijven oefenen krijg je zekerheid dat iedereen met een taak in het bedrijfsnoodplan, deze kan uitvoeren en iedereen zonder taak weet wat er van hem/haar verwacht wordt. Het bedrijfsnoodplan dient getest te worden op uitvoerbaarheid, haalbaarheid en doeltreffendheid. Met als doel in geval van nood de kans op slachtoffers zo klein mogelijk te maken! Wij helpen je bij het plannen, uitvoeren en evalueren van deze oefeningen.  

■ BHV

Een belangrijk instrument bij het bestrijden en beperken van de gevolgen van een calamiteit of noodsituatie is de bedrijfshulpverlening, ook wel BHV. Een onderdeel dat voor ieder bedrijf verplicht is. De omvang en inrichting van de BHV-organisatie is afhankelijk van de grootte en risico’s van je organisatie. Als werkgever wordt je geacht één of meerdere werknemers aan te wijzen als bedrijfshulpverlener (BHV-er). Als zich in een organisatie een situatie voordoet die direct gevaar oplevert voor de veiligheid en gezondheid van werknemers en derden, moet een BHV-er (of BHV-ers) doeltreffende maatregelen kunnen nemen om letsel en schade zoveel mogelijk te voorkomen en beperken. De basis voor de organisatie van de bedrijfshulpverlening vormt de wettelijk verplichte Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Het verzorgen van BHV trainingen is onderdeel van ons pakket aan diensten.